Privatumo ir slapukų taisyklės

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Šioje privatumo politikoje (toliau – Politika) reglamentuojama, kaip UAB Rainė, juridinio asmens kodas 304456342, PVM mokėtojo kodas LT100011074713, buveinės adresas: Gedimino g. 45-7, LT-44239 Kaunas (toliau – Mes, Mūsų) renka, tvarko, atskleidžia ir saugo Jūsų asmeninę informaciją šioje elektroninėje parduotuvėje.

1.2. Jūsų asmens duomenų rinkimą, tvarkymą ir saugojimą nustato ši Politika, Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas, ES Bendrasis informacijos apsaugos reglamentas (2016/679) (toliau – BDAR) ir kiti galiojantys įstatymai.

2. KOKIUS ASMENS DUOMENIS MES RENKAME IR TVARKOME ?

2.1. Jūsų asmens duomenys yra renkami ir tvarkomi sutarties vykdymo tikslu.

2.2. Jums apsiperkant mūsų elektroninėje parduotuvėje, elektroninės prekybos vykdymo tikslu mes renkame ir tvarkome šiuos Jūsų asmens duomenis:

2.2.1. Vardą ir pavardę;
2.2.2. Elektroninio pašto adresą;
2.2.3. Telefono numeris;
2.2.4. Prekių pristatymo adresą.

2.3. Taip pat Jums apsiperkant šioje elektroninėje parduotuvėje siekiant patogesnio aptarnavimo Mes renkame šiuos jūsų asmens duomenis:

2.3.1. Pirkimų istoriją;
2.3.2. Mokėjimų istoriją;
2.3.3. Komunikacijos su jumis istoriją.

2.4. Be aiškaus Jūsų sutikimo mes neteiksime Jūsų asmeninių duomenų jokioms trečiosioms šalims tiesioginės rinkodaros tikslais.

2.5. Jūsų asmens duomenys bus tvarkomi laikantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, BDAR bei kitų teisės aktų nustatytų reikalavimų. Mes, tiek nustatydami asmens duomenų tvarkymo priemones, tiek paties duomenų tvarkymo metu, įgyvendiname tinkamas teisės aktuose nustatytas duomenų apsaugos technines ir organizacines priemones, skirtas apsaugoti tvarkomus asmens duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, sugadinimo, pakeitimo, praradimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo. Atitinkamos priemonės nustatomos atsižvelgiant į pavojus, kurie kyla dėl asmens duomenų tvarkymo.

3. NAUJIENLAIŠKIAI

3.1. Elektroninėje parduotuvėje įvesdami savo el. pašto adresą galite užsisakyti naujienlaiškius, kurie leis pirmiesiems sužinoti apie specialius Mūsų pasiūlymus ir naujienas.

3.2. Užsisakius naujienlaiškį, Jūsų el. pašto adresą Mes naudosime tiesioginės rinkodaros tikslais remdamasi Jūsų sutikimu, kurį galite bet kuriuo metu atšaukti.

3.3. Jūsų el. pašto adresą naujienlaiškių siuntimo tikslu tvarkysime iki Jūsų atsisakymo gauti Mūsų pasiūlymus. Atsisakyti Mūsų naujienlaiškių prenumeratos galite naujienlaiškio apačioje paspausdami atitinkamą nuorodą arba kitais šioje Politikoje nurodytais būdais.

4. SLAPUKAI

4.1. Slapukas (angl. „cookies“) – tai nedidelė teksto rinkmena, kurią svetainė išsaugo Jūsų kompiuteryje arba mobiliajame įrenginyje, kai joje apsilankote.

4.2. Slapukus svetainėje naudojame sklandaus elektroninės parduotuvės veikimo, jūsų naršymo patirties gerinimo ir statistikos bei rinkodaros tikslais. Slapukų naudojimo pagrindas – jūsų sutikimas (BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punktas), išskyrus būtinuosius slapukus, kurie net nesant jūsų sutikimo, paslaugų teikimo pagrindu (BDAR 6 straipsnio 1 dalies b punktas) naudojami tam, kad svetainė galėtų funkcionuoti.

4.3. Slapukai automatiškai ištrinami praėjus konkrečiam laikotarpiui, kurio trukmė priklauso nuo slapuko rūšies. Naršyklės nustatymuose bet kada galite ištrinti slapukus.

4.4. Vadovaudamiesi taikytinų teisės aktų reikalavimais, naudojame tik tuos slapukus, kurie privalomi sklandžiam elektroninės parduotuvės veikimui. Bet kuriuo metu Jūs galite pakeisti slapukų nustatymus.

4.5. Sutinkamai su teisės aktais, slapukus galime saugoti Jūsų įrenginyje tik tuo atveju, jei jie būtini šios elektroninės parduotuvės veikimui. Dėl visų kitų (nebūtinųjų) tipų slapukų turime gauti Jūsų sutikimą.

4.6. Mūsų interneto svetainėje naudojamų slapukų sąrašą galite rasti žemiau:

SLAPUKO PAVADINIMAS

SLAPUKO PASKIRTIS

SAUGOJIMO TRUKMĖ

_shopify_d

Būtinasis slapukas

Tik apsilankymo metu

cookietest

Būtinasis slapukas

Tik apsilankymo metu

secure_customer_sig

Būtinasis slapukas

1 metus

keep_alive

Funkcinis slapukas, kuris identifikuoja valstybę iš kurios lankosi svetainės lankytojas

1 dieną

localization

Funkcinis slapukas, skirtas nustatyti lankytojo laiko juostą

1 metus

_landing_page

Rinkodaros slapukas, kuris leidžia svetainei pristatyti susijusius produktus ir (arba) įvertinti jų reklamos efektyvumą kitose svetainėse.

13 dienų

_orig_referrer

Rinkodaros slapukas, naudojamas informacijai apie lankytoją rinkti

13 dienų

_s

Rinkodaros slapukas, kuris renka duomenis apie vartotojų elgesį ir sąveiką tikslu optimizuoti svetainę ir padaryti reklamą svetainėje aktualesnę

1 dieną

_shopify_s

Rinkodaros slapukas, kuris renka duomenis apie vartotojų elgesį ir sąveiką tikslu optimizuoti svetainę ir padaryti reklamą svetainėje aktualesnę

1 dieną

_shopify_sa_p

Rinkodaros slapukas, kuris renka duomenis apie vartotojų elgesį ir sąveiką tam, kad reklama svetainėje būtų aktualesnė

1 dieną

_shopify_sa_t

Rinkodaros slapukas, kuris renka duomenis apie vartotojų elgesį ir sąveiką tam, kad reklama svetainėje būtų aktualesnė

1 dieną

_shopify_y

Rinkodaros slapukas, kuris renka duomenis apie vartotojų elgesį ir sąveiką tikslu optimizuoti svetainę ir padaryti reklamą svetainėje aktualesnę

1 metus

_y

Rinkodaros slapukas, kuris renka duomenis apie vartotojų elgesį ir sąveiką tikslu optimizuoti svetainę ir padaryti reklamą svetainėje aktualesnę

1 metus

 

5. KAIP GALIMA VALDYTI SLAPUKŲ NUSTATYMUS?

5.1. Slapukus galite valdyti ir per savo naudojamos naršyklės nustatymus pasirinkdami, kuriuos slapukus norite priimti ir kuriuos ištrinti. Slapukų galite atsisakyti bet kuriuo metu ištrindami slapukus iš savo naršyklės, kurioje jie yra įdiegti. Slapukų valdymo vieta priklauso nuo Jūsų naudojamos naršyklės. Norėdami daugiau sužinoti, kaip tvarkyti ar pašalinti Jūsų naršyklėje įdiegtus slapukus, apsilankykite Jūsų naudojamos naršyklės interneto puslapyje arba peržiūrėkite trumpą instrukciją populiariausioms naršyklėms:

6. KAM GALIME PERDUOTI JŪSŲ ASMENS DUOMENIS?

6.1. Mes pasiliekame teisę perduoti informaciją trečiosioms šalims tik Politikoje minėtiems tikslams įgyvendinti ir tik Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

6.2. Mes galime perduoti informaciją apie Jus Mūsų darbuotojams, tarpininkams, paslaugų teikėjams, tokiems kaip skolų administravimą ar išieškojimą vykdančioms įmonėms, archyvavimo paslaugas teikiančioms įmonėms, teisines, rinkodaros paslaugas, IT paslaugas teikiantiems asmenims ar subrangovams, jei pagrįstai reikia tiems tikslams, kaip nurodyta šioje Politikoje.

7. KIEK LAIKO SAUGOJAME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS?

7.1. Jūsų asmens duomenis, kurių tvarkymui būtinas Jūsų sutikimas arba nesutikimo pareiškimas, sunaikiname automatiškai po Jūsų sutikimo atšaukimo (nesutikimo pareiškimo).

7.2. Jūsų asmens duomenis saugosime ne ilgiau nei to reikės šioje Politikoje nurodytiems tikslams įgyvendinti. Tiesioginės rinkodaros tikslu asmens duomenys saugomi ne ilgiau nei 3 metus, nebent teisės aktais būtų nustatytas arba leidžiamas ilgesnis saugojimo laikotarpis.

8. JŪSŲ TEISĖS

8.1. Jūs turite teisę reikalauti, kad atskleistume Jums tam tikrą informaciją apie Jūsų informacijos rinkimą ir naudojimą.

8.2. Jūs turite teisę reikalauti, kad būtų ištaisyta netiksli ar neteisinga informacija, susijusi su Jumis arba papildyti informaciją, kai ji yra neišsami.

8.3. Jūs turite teisę prašyti ištrinti Mūsų surinktą ir tvarkomą informaciją tais atvejais, kai:

8.3.1. informacija nebereikalinga tais tikslais, kuriais ji buvo surinkta ar kitaip tvarkoma;
8.3.2. atšaukiate sutikimą, kuriuo grindžiamas duomenų tvarkymas, ir nėra jokio kito teisinio pagrindo tvarkyti;
8.3.3. kai prieštaraujate duomenų tvarkymui ir nėra kito teisėto pagrindo tvarkyti arba prieštaraujate duomenų tvarkymui tiesioginės rinkodaros tikslais;
8.3.4. informacija buvo tvarkoma neteisėtai;
8.3.5. informacija turi būti ištrinta, kad būtų laikomasi teisinių įsipareigojimų.

8.4. Jūs turite teisę apriboti savo informacijos tvarkymą tais atvejais, kai:

8.4.1. Jūs ginčijate asmeninės informacijos tikslumą,
8.4.2. tvarkymas yra neteisėtas ir Jūs prieštaraujate asmeninės informacijos ištrynimui ir prašote apriboti jų naudojimą;
8.4.3. Mums nebereikia asmeninės informacijos tvarkymo tikslais, bet Jūs jos reikalaujate teisiniams reikalavimams pareikšti, įgyvendinti arba ginti;
8.4.4. kai prieštaraujate duomenų tvarkymui.

8.5. Jūs turite teisę nesutikti su informacijos apdorojimu.

8.6. Jūs turite teisę atšaukti bet kokį Mums duotą sutikimą dėl Jūsų informacijos tvarkymo.

8.7. Jūs turite teisę pateikti skundą priežiūros institucijoms.

8.8. Jei norite pasinaudoti savo aukščiau aprašytomis teisėmis, pateikite mums užklausą el. paštu info@raine.lt.

9. ATSAKOMYBĖ

9.1. Jūs esate atsakingi už tai, kad Jūsų mums pateikti duomenys būtų tikslūs, teisingi ir išsamūs. Jeigu sutartinių santykių vykdymo metu pasikeičia Jūsų pateikti duomenys, Jūs turite nedelsdami mus apie tai informuoti. Mes jokiu atveju nebūsime atsakingi už žalą, atsiradusią Jums dėl to, jog Jūs nurodėte neteisingus ar neišsamius asmens duomenis arba neinformavote mūsų jiems pasikeitus.

10. POLITIKOS PAKEITIMAI

10.1. Ši Politika įsigalioja nuo 2022-12-19. Jeigu pakeisime šią Politiką, paskelbsime jos atnaujintą ir galiojančią versiją elektroninėje parduotuvėje, prireikus informuosime apie pakeitimus kitais būdais.